Γάμοι - Weddings || Ποιότητα στις ιδιαίτερες στιγμές σας

i.      Γάμοι -             Weddings

ii.     Βαπτίσεις -        Christening

iii.    Bar Mitsvah

iv.    Εκδηλώσεις Events

v.     Συνέδρια Ομιλίες - Conferences Lectures

vi     Μπαλέτο Παραστάσεις - Ballet

vii.   Σχολεία Γιορτές  - Schools

viii. Products    (jewelry, Architectural Photography)

ix .  Portraits  (for profile, web sites, family photos)

x.    Passport photos (for id, for visas for all countries)